Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo!

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie, ul. Dworcowa 3, 86-182 Świekatowo, którą reprezentuje Kierownik GBP w Świekatowie, Monika Piekarska (tel. 523322022, e-mail: m.piekarska@swiekatowo.naszabiblioteka.com)

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Łukasz Rybarczyk, (tel. 523322015 w. 41, e-mail: l.rybarczyk@swiekatowo.pl)

3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu) będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Biblioteki czyli:

- w celu wypożyczania oraz zwrotu zasobów bibliotecznych lub ich równowartości;

- w celach statystycznych (statystyki biblioteczne);

- w celu prowadzenia dzialalności kulturalnej - w tym przypadku jednak, będą państwo musieli każdorazowo wyrazić osobną zgodę pisemną na przetwarzanie danych.

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane (okres ich przechowywania określony jest przepisami prawa).

4. Państwa dane NIE będą przekazywane innym podmiotom niż te, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie ogranicza możliwość korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

6. W każdej chwili mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

- po rozliczeniu się z wypożyczanych materiałów bibliotecznych, do usunięcia swoich danych.

7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych, maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny