Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

Projekty zrealizowane

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa


W latach 2010 - 2015 GBP w Świekatowie brała udział w programie

AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Celem Programu było wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


Pozostałe projekty zrealizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świekatowie:

- E-czytelnictwo dla Seniorów. 2019 rok - dofinansowane ze Środków Programu "Działaj Lokalnie" Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/e-czytelnictwo-dla-seniorow-1

Bądź fit - zajęcia z trampoliną. 2017 rok - współfinansowanie z programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/badz-fit

- Warsztaty dla grupy tanecznej Mażoretki. 2016 rok - współfinansowanie z programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej  „Inkubator Przedsiębiorczości”

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/mazoretki

- Od komputera wstańmy i się poruszajmy – zajęcia taneczno ruchowe promujące zdrowy tryb życia. 2015 rok - współfinansowanie z programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej  „Inkubator Przedsiębiorczości”

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/zajecia-taneczno-ruchowe

- Opracowanie i wydanie publikacji promującej walory turystyczne gminy Świekatowo. 2014 rok - współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/przewodnik-publikacja

- Zorganizowanie Festynu Borowiackiego w miejscowości Zalesie Królewskie. 2014 rok - współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/festyn-borowiacki

- Zmodernizowanie Punktu Informacji Turystycznej w miejscowości Świekatowo. 2013 rok - warsztaty literackie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/punkt-informacji-turystycznej

- Organizacja warsztatów z zakresu grafiki komputerowej w miejscowości Świekatowo dla młodzieży gimnazjalnej. 2013 rok - warsztaty literackie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/warsztaty-grafiki-komputerowej-2-edycja

- Grafika komputerowa oknem na świat. Warsztaty z projektowania przestrzennego. Rok 2012 -  warsztaty grafiki komputerowej współfinansowane z programu Równać Szanse. Regionalny konkurs grantowy.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/warsztaty-grafiki-komputerowej

- Wydanie publikacji dotyczącej tradycji i obrzędów kultywowanych w Gminie Świekatowo. 2011 rok - warsztaty literackie współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty-zrealizowane/warsztaty-literackie

- Pomyszkuj w bibliotece. Tydzień z internetem 2011 - warsztaty internetowe dla seniorów. Program w Polsce koordynowany przez Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

- Biblioteka+ 2010 oraz 2012 rok, Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Gmina Świekatowo moim miejscem na ziemi. 2009 rok, warsztaty fotograficzne współfinansowane z programu Równać Szanse. Regionalny konkurs grantowy.

https://swiekatowo.naszabiblioteka.com/projekty/warsztaty-fotograficzne

 
 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny