Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie

Przewodnik - publikacja

Przygotowanie i wydanie publikacji promującej walory turystyczne gminy Świekatowo

Projekt zatytułowany „Przygotowanie i wydanie publikacji promującej walory turystyczne Gminy Świekatowo” realizowany miał być w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świekatowie od czerwca do listopada 2014 roku. Jednak, dzięki temu że nie napotkano na żadne trudności to już w październiku ukazała się publikacja zatytułowana PRZEWODNIK PO GMINIE ŚWIEKATOWO.
Wydawcą jej jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie. Książka opisuje gminę taką, jaka jest obecnie. Jej strukturę, uwarunkowania przyrodnicze, walory turystyczne. Ubarwiona jest wieloma fotografiami. Nie zabrakło w niej rozdziału zawierającego rys historyczny. Jest dobrym materiałem dla turystów ponieważ zawiera też informacje o Gospodarstwach Agroturystycznych oraz kwaterach prywatnych jakie tu funkcjonują.

Szczegółowa zawartość publikacji wygląda następująco (spis rozdziałów):  

1. Położenie geograficzne.

2. Historia.

3. Opis miejscowości.

4. Turystyka i rekreacja.

5. Wioska tematyczna ( powstanie i działalność).

6. Co warto zobaczyć (zabytki,  pomniki przyrody, ciekawe miejsca).

7. Tradycje i obrzędy kultywowane na terenie gminy.

8. Cykliczne imprezy kulturalne.

9. Organizacje działające na terenie Gminy Świekatowo (stowarzyszenia, koła itp.).


Publikacja ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy i stanowić będzie materiał promocyjny dla gminy. Większość nakładu przyjęta zostanie na stan Punktu Informacji Turystycznej jaki funkcjonuje w Bibliotece (z przeznaczeniem dla turystów nas odwiedzających). Po kilkadziesiąt egzemplarzy otrzymały instytucje i stowarzyszenia takie jak Urząd Gminy, Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo itp. Publikację będzie też można wypożyczyć w Bibliotece.

Publikacja został wydana dzięki Funduszom Unijnym pozyskanym za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania BORY TUCHOLSKIE – a dokładniej współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 – wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny